jueves, 19 de mayo de 2011

I like, I do not like.......

I like:
  • I like swimming
  • I like to draw
  • I like play basketball
  • I like out with my friends
  • I like dance
I do not like:
  • I do not like  to criticize me
  • I do not like to tell lies
  • I do not like people believed
  • I do not like distrust of others
  • I do not like being made fun of me

No hay comentarios:

Publicar un comentario